Rượu sim 500ml

195,000

Nơi sản xuất: Cơ sở sản xuất rượu trái cây Quang Hải

Cam kết

Danh mục:

Thành phần: Sim tươi, đường lên men tự nhiên.
Hàm lượng etanol ở 20°C tính theo thể tích: 8,97%
Hàm lượng metanol: 4,59 x 103 mg/L etanol 100°
Hàm lượng aldehyd (theo acetaldehyd): 855 mg/L etanol 100°
Hàm lượng este (theo etyl acctat): 1,26 x 103 mg/L etanol 100°
Bảo quản: Ở nhiệt độ phòng, ngon hơn khi để lạnh

098 930 50 23