Ocop tại Quảng Ngãi là mô hình gì? Như thế nào?

Ocop Quảng Ngãi, chương trình, mô hình mang hàm lượng giá trị truyền thống cao, nằm trong dự án “Mỗi địa phương một sản …

Ocop tại Quảng Ngãi là mô hình gì? Như thế nào? Chi tiết »