Công ty OCOP Quảng Ngãi nằm trong chuỗi mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”, đây là chương trình phát kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp đặc sản Quảng Ngãi, đặc sản vùng miền làm quà tặng với ý nghĩa kết nối các giá trị truyền thống, nâng tầm làng nghề địa phương. Từ đó hỗ trợ đồng hành cùng cộng đồng phát triển bền vững dựa trên thế mạnh của địa phương.

OCOP Quảng Ngãi tự hào khi là doanh nghiệp tiên phong đồng hành với cộng đồng giúp Cải thiện sinh kế – Phát huy nguồn nội lực thông qua các sản phẩm truyền thống  địa phương, đặc sản Quảng Ngãi, đặc sản vùng miền làm quà – Nâng tầm giá trị sản phẩm làng nghề. Từ đó mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng. OCOP Quảng Ngãi tin vào sứ mệnh “Kết nối giá trị cội nguồn” – đúng đắn và ý nghĩa của mình. Đó là lý do mà chúng tôi không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm mang tới những dịch vụ tốt nhất, có lợi nhất cho cộng đồng. Theo dõi tại Fanpage OCOP Quảng Ngãi để cập nhật nhiều tin tức hữu ích miễn phí.

Tin tức mới

Whatever you Can Find On Internationalcupid

Have you heard in the new phenomenon sweeping across the Internet – foreign dating sites? These are websites dedicated to connecting you from around the …

Techniques for Meeting One Women

Have you usually wondered how to overcome and handle a single girls dating internet site? The fact is there exists many very good single females …

How exactly does Mail Purchase Brides Work?

In a nutshell, the concept of your mailbox order star of the wedding is the same as which has a traditional marriage, in that both …

The things you Can Find Upon Internationalcupid

Have you heard of your new trend sweeping along the Internet — foreign dating sites? They are websites focused on connecting finding love from all …

Mailbox Order Birdes-to-be Services Is a great Option For People Who Want True Romance and True Delight

The process of finding mail order brides may date back to early 1614 in the English language speaking section of the world, when unhappy men …

Postal mail Order Wedding brides – To recognize Know About Internet Marriage Fraudulence

Internet birdes-to-be have observed the way to break free traditional wedding ceremonies and obtain the happiness they demand in their lives. This is not a …

098 930 50 23