Công ty OCOP Quảng Ngãi nằm trong chuỗi mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”, đây là chương trình phát kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp đặc sản Quảng Ngãi, đặc sản vùng miền làm quà tặng với ý nghĩa kết nối các giá trị truyền thống, nâng tầm làng nghề địa phương. Từ đó hỗ trợ đồng hành cùng cộng đồng phát triển bền vững dựa trên thế mạnh của địa phương.

OCOP Quảng Ngãi tự hào khi là doanh nghiệp tiên phong đồng hành với cộng đồng giúp Cải thiện sinh kế – Phát huy nguồn nội lực thông qua các sản phẩm truyền thống  địa phương, đặc sản Quảng Ngãi, đặc sản vùng miền làm quà – Nâng tầm giá trị sản phẩm làng nghề. Từ đó mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng. OCOP Quảng Ngãi tin vào sứ mệnh “Kết nối giá trị cội nguồn” – đúng đắn và ý nghĩa của mình. Đó là lý do mà chúng tôi không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm mang tới những dịch vụ tốt nhất, có lợi nhất cho cộng đồng. Theo dõi tại Fanpage OCOP Quảng Ngãi để cập nhật nhiều tin tức hữu ích miễn phí.

Tin tức mới

3 Secrets to Developing a Good Custom Research Paper

Want to earn your research paper look professional? You have found the free online grammar and sentence structure checker ideal place. Here, you are going …

Writing a Great Writer – Easy Tips to Write a Good Essay

Many folks think that composing a written composition is a simple job to perform, but it is definitely not. It requires excellent writing skills, and …

Popular Casino Apps – Why Is Mobile Casino Games Popular?

As the technology evolved and grew, so did mobile casino games. This evolution could be traced back into the early 2000s, when the access to …

Online Casino Reviews – How To Identify Your Ideal Internet Casino Reviews?

Finest Online Casino Reviews For Online Players There are different factors that should be considered when you decide to play at an online casino. Choosing …

Strategies For Writing a Custom Research Paper

Custom research paper is fundamentally a paper which presents the handwriting machine for sale pupil’s unique spin on the existing knowledge in a particular

3 Places To Buy Research Papers

The world wide web has opened up many paths for people to purchase research papers. Now they could navigate through different sites and compare prices, …

098 930 50 23